Eğitim

Neden kodlama ?

Gün geçtikçe değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve geleceğe yön vermek amacıyla Dünya genelinde yeni stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. En önemli stratejilerden bir tanesi ile teknolojiye paralel olarak gelişmekte olan yazılım/programlama sektörüdür. Günlük yaşantımızda her yanımızı saran yazılım teknolojileri, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girmiştir. Bunun farkına varan ülkeler, yeniçağa uyum sağlamak ve teknolojide söz sahibi olmak için eğitim sistemlerinde kodlama ile ilgili eğitimler eklediler. Ülkemizde 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri için kodlama dersi müfredata alınmıştır.

Çocuklarımıza neden kodlama öğretmeliyiz ?

Bilgisayar teknolojileri alanında çalışan önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği hiç kuşkusuz küçük yaşlarda programlama ile tanışmış olmalarıdır. Çocukluk döneminde elde edilen bilgilerin, beceri ve yeteneklerin daha kalıcı olduğu bir gerçektir. Bu sebeple küçük yaşta programlama eğitimine başlayan çocuklar, matematiksel ve okuryazarlık becerilerini geliştirebilme, problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, yaratıcı fikirler üretebilme, takım çalışmasına katılabilme gibi beceriler edinmektedir. Kodlama yapıldıkça çocukların zekâ gelişimi de paralel olarak ilerleyecektir. Kodlama eğitimleri, teknolojideki ilerlemeler sayesinde hem eğlenceli hem de öğretici bir biçimde anlatılabilir hale gelmiştir.

Robotik kodlama nedir ?

Bir robotun hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için yapılan kodlamadır. Kodladığımız nesne bir robottur. Soyut kavramları daha kolay öğrenmek ve öğretmek için somutlaştırmaya ihtiyaç duyarız. Bu nedenle robotların eğitimde kullanılması öğrenmeyi daha etkin hale getirmektedir. Yapılan şey yine kodlamadır. Ancak bu kez kodladığımız şey dokunabildiğimiz, aldığı yolu cetvelle ölçebildiğimiz, pilini değiştirebildiğimiz somut bir nesnedir.

Neden robotik kodlama ?

 • Çocukların ve olgun yaştaki öğrencilerin motor becerilerinin gelişimi, mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığını keşfedebilmeleri ve parçaları söküp takarak montaj yapabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır.
 • Eğitici olmalarının yanında öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri bir hobi olma özelliği de taşıyorlar.
 • Dijital yaratıcılık çocuklara kendilerini farklı bir şekilde yenilemek, icat etmek ve ifade etmek için farklı bir çıkış noktası sunar.
 • Denemeler yaparak çocuklar beyinlerini öğrenir ve güçlendirir. Bir hata yaptıklarında bile öğrenirler.
 • Çocuklar yaratıcı olabilir ve kodlama yaparken yaratıcılık teşvik edilir.
 • Kodlama, öğrencilerin matematik ve fen kavramlarını bağlam temelli kullanmasını gerektirir.
 • Kodlama mantıksal iletişimi öğretir, hem sözel hem de yazılı becerileri güçlendirir.
 • Öğrencilerin farklı gelişmiş teknolojik platformları tanımalarına ve öğrenmelerine, iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Robotik kodlama eğitiminin hedefleri

 • Algoritmik düşünme becerilerini geliştirme
 • Blok tabanlı programlarının temellerini kavrama
 • mBlock programlama dilini kullanma
 • mBlock programı ile animasyonlar yapmayı
 • Robotların çalışma mantığını kavrama
 • Çeşitli elektronik parçalar hakkında bilgi sahibi olma
 • El becerilerinin gelişimi
 • Mantıksal düşünme ve tasarım becerilerini geliştirme
 • Sensörlerin çalışma mantığını kavrama

Sycrius ile kodlamaya ilk adım - Atatürk İlkokulu