Yapay Zeka

Yapay zeka; insan gibi mantık yürütme, karar verme, eyleme geçme ve diğer bir çok yeteneğin algoritmik yaklaşımlarla bir yazılım ya da donanım üzerinde bütünleştirilerek elde edilmiş yapay yetenekler bütünü olarak tanımlanabilir. Bir başka değişle yapay zeka insan gibi düşünüp karar alabilen ve eyleme geçebilen bilsisayar sistemleridir.

Kurucu ortakları olarak bünyesinde bu konuda uzman akademisyenleri bulunduran Sycrius.com, yapay zeka ile ilgili her türlü eğitim, proje ve tasarımlarınızda danışmanınız ve iş ortağınız olmaya talipdir.